Đoàn thanh niên chung tay phòng chống dịch covid- 19.

Chung tay phòng chống covid- 19 Đoàn thanh niên Trường mầm non Đức Lương kết hợp với Đoàn thanh niên xã Đức Lương và chi hội phụ nữ xóm, nấu ăn cho những trường hợp F1 và những đồng chí làm công tác phòng chống dịch trong khu cách ly, Trường mầm non Đức Lương.