Một số hình ảnh trẻ trở lại trường học sau nghỉ tết nguyên đán