Đoàn thanh niên hỗ trợ Trạm y tế xã Đức Lương tiêm phòng covid- 19

Ngày 28/11/ 2021 Đoàn thanh niên trường Mầm non Đức Lương Phối hợp với Đoàn thanh niên Xã Đức Lương hộ trợ trạm y tế xã Đức Lương tiêm phòng covid 19