Tuesday, 20/10/2020 - 18:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Đức Lương

KH chi bộ tháng 01 năm 2020

KH tháng 01 năm 2020

ĐẢNG BỘ XÃ ĐỨC LƯƠNG

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

 

Số: 15/KH- CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Đức Lương, ngày 24 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH THÁNG 1/ 2020

 

1. Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức:

- Mỗi cán bộ đảng viên cần gương mẫu đi đầu trong công việc được giao, luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm và vận động CBGVNV cùng thực hiện tốt. Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Tiếp tục triển khai và tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động: Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề: “ Xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên”; Cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, Cuộc vân động xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

- Tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực.

- Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín.

- Xây dựng tập thể sư­ phạm đoàn kết găn bó giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, trung thực thẳng thắn nghiêm cấm các hành vi quát mắng trách phạt và xúc phạm trẻ.

- Thi đua lập thành tích chào mừng Đảng mừng xuân

- Duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

2. Lãnh đạo thực hiện công tác chính trị:

* Chăm sóc nuôi dư­ỡng:

- Nghiêm túc thực hiện tốt bếp ăn bán trú.

- Quyết toán kịp thời xây dựng thực đơn và tính khẩu phần ăn hàng ngày.

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng nhóm phòng chống bệnh tật mùa đông cho trẻ.

* Công tác giáo dục :

- Lãnh đạo thực hiện đúng tiến độ ch­ương trình các khối lớp thực hiện nuôi dạy theo kế hoạch.

- Gư­ơng mẫu đi đầu và đôn đốc quần chúng thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn cũng nh­ư nội quy của nhà trư­ờng

- Tiếp tục trang trí phòng nhóm theo chủ điểm.

- Kiểm tra dự giờ các lớp theo quy định.

- Chỉ đạo kiểm tra chuyên môn và toàn diện

- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề đã mở và ứng dụng bồi dưỡng th­ường xuyên vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ.

- Chỉ đạo triển khai bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

- Tổ chức hội xuân 2020.

* Lãnh đạo thực hiện công tác khác:

- Đảm bảo an toàn cho trẻ không để xảy ra tình trạng tai nạn, thương tích trong nhà trường.

- Thông tin 2 chiều đầy đủ kịp thời.

- Chỉ đạo toàn trường thực hiện tốt công tác vệ sinh nhóm lớp và vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan môi trường đảm bảo xanh- sạch- đẹp.

* Công tác đoàn thể :

- Phát động thi đua đợt 3; Tổ chức lễ kỷ niệm ngày 3/2, 26/3; Tập văn nghệ chào mừng hội xuân.

3. Công tác Đảng:

- Quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng;

- Bồi dưỡng giúp đỡ đảng viên mới. Làm thủ tục chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên.

4. Phân công đảng viên:

+ Đ/c Xuyến: Bí thư chi bộ Phụ trách chung.

+ Đ/c Thụy: Phó bí thư chi bộ: Phụ trách các hoạt động chăm sóc giáo duc, phổ cập giáo dục; Phụ trách tài chính của chi bộ, phụ trách trang web. Giúp đỡ đồng chí Oanh đảng viên dự bị .

+ Đ/c Phương: Đảng viên Phụ trách các hoạt động chăm sóc giáo dục, công tác vệ sinh, công tác tự đánh giá, phụ trách trang web.

+ Đ/c Thuận Đảng viên Phụ trách lớp 3TA1.

+ Đ/c Giang TT Tổ 1: Phụ trách các hoạt động tổ 2, phụ trách ghi nghị quyết chi bộ, phụ trách lớp 3TA2. Giúp đỡ đồng chí Hải đảng viên dự bị.

+ Đ/c Chung UVBCH công đoàn, Tổ phó tổ 2, phụ trách công tác nữ công, phụ trách lớp 4TA1.

+ Đ/c Hạnh: Chủ tịch công đoàn, Phụ trách các hoạt đông công đoàn, phụ trách lớp 5TA2.

+ Đ/c Ngân Đảng viên phụ trách lớp 5TA1.

+ Đ/c Khuyên: Phụ trách các hoạt động của tổ văn phòng, công tác tài chính kế toán. công tác nữ công.

+ Đ/c Thương: Phụ trách lớp 4TA1.

+ Đ/c Mai: Phụ trách lớp 2TA1.

+ Đ/c: Dinh phụ trách học sinh lớp 4TA2 trong hè.

+ Đ/c Yến phụ trách học sinh lớp 5TA1.

+ Đ/c Oanh phu trách lớp 2T A2

+ Đ/c Hải Phụ trách lớp 4TA2

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 1 năm 2020 của chi bộ trường mầm non Đức Lương, đề nghị các đồng chí đảng viên của chi bộ nghiên cứu và thực hiện nghiện túc kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu cáo khó khăn hoặc đề xuất gì báo cáo với Ban chi ủy để kịp thời điều chỉnh.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy xã;

- Cấp ủy chi bộ;

- Đảng viên của chi bộ;

- Lưu VT.

BÍ THƯ CHI BỘ

 

 

 

Nguyễn Thị Xuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 57
Hôm qua : 441
Tháng 10 : 1.904
Năm 2020 : 18.335